Apakah maklumat yang kami kumpul?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mendaftar di laman web kami, membuat pesanan, melanggan surat berita kami, bertindak balas terhadap satu kaji selidik atau mengisi borang.

When pesanan atau mendaftar di laman web kami, sebagaimana bersesuaian, anda mungkin diminta untuk memasukkan anda: nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor telefon atau hari jadi. Anda boleh, bagaimanapun, sila layari laman web kami tanpa nama.

Apa yang kami menggunakan maklumat anda untuk?

Mana-mana maklumat yang kami kumpul daripada anda boleh digunakan dalam salah satu daripada cara yang berikut:

  • Untuk memperbaiki Laman web kami
    (kami sentiasa berusaha untuk meningkatkan tawaran Laman web kami yang berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda)
  • Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan
    (maklumat anda membantu kami untuk lebih berkesan bertindak balas terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan anda dan menyokong keperluan)
  • Untuk memproses transaksi

Maklumat anda, sama ada awam atau swasta, akan tidak dijual, ditukar, dipindahkan, atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain bagi apa-apa sebab jua, tanpa kebenaran anda, selain daripada untuk tujuan yang nyata menyampaikan produk yang dibeli atau perkhidmatan yang diminta.

  • Untuk mentadbir satu pertandingan, promosi, kaji selidik atau ciri-ciri laman web yang lain
  • Untuk menghantar e-mel secara berkala

Alamat e-mel yang anda berikan untuk pemprosesan pesanan, boleh digunakan untuk menghantar maklumat dan pengemaskinian yang berkaitan dengan pesanan anda,di samping itu untuk menerima berita syarikat sekali-sekala, kemas kini, berkaitan produk atau perkhidmatan maklumat, dan sebagainya.

Nota: Jika pada bila-bila masa yang anda ingin melanggan lagi daripada menerima e-mel pada masa hadapan, kami termasuk terperinci berhenti melanggan arahan di bahagian bawah setiap e-mel.


Bagaimana kita melindungi maklumat anda?

Kami melaksanakan pelbagai langkah-langkah keselamatan untuk menjaga keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membuat pesanan atau memasuki, mengemukakan, atau mengakses maklumat peribadi anda.

Adakah kita menggunakan cookies?

Ya ("cookies" adalah fail kecil yang tapak atau pembekal perkhidmatan pemindahan ke cakera keras komputer anda melalui pelayar Web anda (jika anda membenarkan) yang membolehkan sistem pembekal perkhidmatan untuk mengenali anda pelayar dan tangkap dan mengingati maklumat tertentu atau Laman

Kami menggunakan cookies untuk membantu kita ingat dan memproses barang dalam troli membeli-belah.

Adakah kita mendedahkan apa-apa maklumat kepada pihak luar?

Kami tidak menjual, perdagangan, atau sebaliknya memindahkan kepada pihak luar maklumat peribadi anda. Ini tidak termasuk dipercayai pihak ketiga yang membantu kami dalam mengendalikan Laman web kami, menjalankan perniagaan atau perkhidmatan anda, selagi pihak-pihak bersetuju untuk menyimpan maklumat ini sulit. Kita juga boleh mengeluarkan maklumat anda apabila kita percaya keluaran sesuai untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasa dasar Laman web kami, atau melindungi kita atau lain-lainhak, harta, atau keselamatan. Walau bagaimanapun, tidak mengenalpasti maklumat peribadi pengunjung boleh diberikan kepada pihak-pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan, atau kegunaan lain.

California perlindungan privasi dalam talian Akta pematuhan

Kerana kita menghargai privasi anda, kami telah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk berada dalam pematuhan dengan Akta Perlindungan Privasi dalam talian California. Kita itu akan tidak mengedar maklumat peribadi anda kepada pihak luar tanpa kebenaran anda.

Sebagai sebahagian daripada Akta Perlindungan Privasi dalam talian California, semua pengguna laman web kami boleh membuat apa-apa perubahan kepada maklumat mereka pada bila-bila masa dengan log masuk ke akaun mereka dan akan link 'Akaun anda' di bahagian atas setiap halaman (selepas login).

Kanak-kanak perlindungan privasi dalam talian Akta pematuhan

Kami adalah selaras dengan keperluan COPPA (kanak-kanak dalam talian Akta Perlindungan Privasi), kami tidak mengumpul maklumat daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Laman web kami, produk dan perkhidmatan yang ditujukan kepada orang-orang yang sekurang-kurangnya 13 tahun atau lebih tua.

Dasar Privasi dalam talian sahaja

Dasar Privasi dalam talian ini terpakai hanya kepada maklumat yang dikumpulkan melalui laman web kami dan tidak kepada maklumat yang dikumpul di luar talian.

Terma-terma dan syarat-syarat

Sila juga layari kami Terma-terma dan syarat-syarat penubuhan bahagianpenggunaan, Penafian dan had liabiliti yang berkaitan dengan penggunaan Laman web kami

Keizinan anda

Dengan menggunakan Laman kami, anda memberi kebenaran untuk kami Dasar Privasi dalam talian.

Perubahan kepada dasar privasi kami

Jika kami memutuskan untuk mengubah polisi privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada Laman ini, menghantar e-mel memberitahu anda apa-apa perubahan, dan/atau mengemaskini tarikh pengubahsuaian dasar privasi di bawah.

Dasar ini kali terakhir dikemaskini pada 8 Februari 2012

Menghubungi kami

Jika terdapat sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat di bawah.

Hubungi kami (di bahagian atas setiap halaman)
PO Box 6533
Gereja jatuh, Virginia 22040
AMERIKA SYARIKAT
orders@customflygrips.com
571-295-4747