Transporter och returer

Din pack-sändning

Paket skickas vanligtvis inom 2 dagar efter mottagandet av betalning och fraktas via UPS med spårning och avlämning utan signatur. Om du föredrar leverans av UPS Extra med obligatorisk signatur, en extra kostnad kommer att tillämpas, så kontakta oss innan du väljer denna metod. Oavsett vilken försändelsen val du gör, kommer vi ge dig en länk för att spåra ditt paket online.

Frakt avgifter inkluderar hantering och packning avgifter samt portokostnad. Hantering avgifter är fasta, medan transportavgifter varierar beroende på total vikt på leveransen. Vi råder dig att gruppera dina objekt i en order. Vi kan inte gruppera två distinkta order placeras separat och leveransavgifter kommer att gälla för var och en av dem. Ditt paket skickas på egen risk, men särskild försiktighet vidtas för att skydda ömtåliga föremål.

Rutorna är rikligt tilltagna och dina objekt skyddas väl.

% MCEPASTEBIN %% MCEPASTEBIN %