Mẫu kẹp nhiều lớp, triplex

Những mẫu kẹp có nhiều lớp để đảm bảo năm sử dụng.  Đây là những dễ dàng để làm sạch, và không thấm nước.

Mẫu kẹp nhiều lớp, triplex Có những sản phẩm 2.

Đang hiển thị 1 - 2 $ d mục
Đang hiển thị 1 - 2 $ d mục