Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký bản tin của chúng tôi, trả lời một cuộc khảo sát hoặc điền vào một mẫu.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập của bạn: tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại hoặc sinh nhật. Bạn có thể, Tuy nhiên, truy cập vào trang web của chúng tôi nặc danh.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho những gì?

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể dùng một trong các cách sau:

  • Để cải thiện trang web của chúng tôi
    (chúng tôi liên tục phấn đấu để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi của trang web dựa trên các thông tin và thông tin phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng
    (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi để đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn hiệu quả hơn và hỗ trợ nhu cầu)
  • Để xử lý giao dịch

Thông tin của bạn, cho dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển giao hoặc trao cho bất kỳ công ty nào khác cho bất kỳ lý do nào, mà không có sự đồng ý của bạn, khác hơn cho mục đích nhận cung cấp mua sản phẩm hoặc dịch vụ yêu cầu.

  • Để quản lý một cuộc thi, chương trình khuyến mại, khảo sát hay tính năng trang web khác
  • Để gửi email định kỳ

Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho tự chế biến, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn,Ngoài việc nhận được thường xuyên tin tức, Cập Nhật, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ thông tin, v.v...

Lưu ý: Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn bỏ đăng ký từ khi nhận được email trong tương lai, chúng tôi bao gồm các chi tiết đăng ký hướng dẫn ở cuối mỗi email.


Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt một đơn đặt hàng hoặc nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookies?

Có (Cookies là các tập tin nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển cho ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc dịch vụ nhà cung cấp hệ thống để nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ thông tin nhất định

Chúng tôi sử dụng cookies để giúp chúng tôi nhớ và xử lý các mục trong giỏ hàng của bạn.

Chúng tôi có tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các bên ngoài?

Chúng tôi không bán, thương mại hoặc chuyển giao cho bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba tin cậy những người trợ giúp chúng tôi trong hoạt động trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, do đó, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể phát hành thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng phát hành là thích hợp để tuân thủ pháp luật, thi hành chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ chúng ta hoặc những người khácquyền lợi, tài sản hoặc an toàn. Tuy nhiên, không cá nhân thông tin nhận dạng khách truy cập có thể cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

California Online Privacy Protection Act tuân thủ

Bởi vì chúng tôi có giá trị riêng tư của bạn, chúng tôi đã lấy biện pháp phòng ngừa cần thiết để tuân thủ California Online Privacy Protection Act. Chúng tôi do đó sẽ không phân phối thông tin cá nhân cho các bên ngoài mà không có sự đồng ý của bạn.

Là một phần của California Online Privacy Protection Act, tất cả người dùng của trang web của chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ thay đổi thông tin của họ tại bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của họ và đi đến liên kết 'Tài khoản của bạn' ở đầu mỗi trang (sau khi đăng nhập).

Tuân thủ đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến cho trẻ em

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được tất cả các hướng đến những người sử dụng có ít nhất 13 tuổi trở lên.

Chính sách bảo mật trực tuyến chỉ

Chính sách bảo mật trực tuyến này áp dụng chỉ cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không để thông tin thu thập gián tuyến.

Điều khoản và điều kiện

Xin vui lòng cũng ghé thăm của chúng tôi Điều khoản và điều kiện phần thiết lậpsử dụng, tuyên bố miễn trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng website của chúng tôi

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi chính sách bảo mật trực tuyến.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên Trang này, gửi email thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi và / hoặc cập nhật chính sách bảo mật sửa đổi ngày dưới đây.

Chính sách này lần cuối ngày 8 tháng 2 năm 2011

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây.

Liên hệ với chúng tôi (ở đầu mỗi trang)
PO Box 6533
Falls Church, Virginia 22040
HOA KỲ
Orders@customflygrips.com
571-295-4747