Điều khoản và điều kiện sử dụng

Chào mừng đến với cửa hàng trực tuyến của chúng tôi! Custom bay Grips LLC và các cộng sự của mình cung cấp các dịch vụ cho bạn tùy thuộc vào các điều kiện sau đây. Nếu bạn truy cập vào hoặc cửa hàng trong trang web này, bạn chấp nhận những điều kiện này. Xin vui lòng đọc chúng cẩn thận.

Sự riêng tư

Xin vui lòng xem xét của chúng tôi Chính sách bảo mật, mà còn việc truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi, để hiểu
thực tiễn của chúng tôi.

Liên lạc điện tử

Khi bạn truy cập vào Custom bay Grips LLC hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn giao tiếp với chúng tôi bằng điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi bằng điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng bất cứ yêu cầu quy phạm pháp luật thông tin như vậy bằng văn bản.

Bản quyền

Tất cả nội dung bao gồm trên trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu tượng, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải kỹ thuật số, biên dịch dữ liệu và phần mềm, là tài sản của Custom bay Grips LLC hoặc các nhà cung cấp nội dung và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Trình biên dịch của tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Custom bay Grips LLC, với bản quyền tác giả đối với bộ sưu tập này của Custom bay Grips LLC, và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

Giấy phép và quyền truy cập trang web

CUSTOM bay GRIPS LLC cấp cho bạn một giấy phép hạn chế truy cập và sử dụng cá nhân của trang web này và không để tải về (khác với trang caching) hoặc sửa đổi nó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, ngoại trừ với sự đồng ý bằng văn nhận của CUSTOM bay GRIPS LLC. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ bán lại hoặc sử dụng thương mại của trang web này hoặc nội dung của nó: bất kỳ bộ sưu tập và sử dụng bất kỳ danh sách sản phẩm, mô tả, hoặc giá cả: bất kỳ sử dụng đạo hàm của trang web này hoặc nội dung của nó: bất kỳ việc tải hay sao chép thông tin tài khoản cho các lợi ích của một thương gia: hoặc sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, robot, hoặc dữ liệu thu thập và khai thác công cụ tương tự. Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này có thể không được sao chép, nhân đôi, sao chép, bán, bán lại, truy cập, hoặc nếu không khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn CUSTOM bay GRIPS LLC. Bạn có thể không khung hoặc sử dụng khung kỹ thuật để kèm theo bất kỳ thương hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm cả hình ảnh, văn bản, bố trí trang, hoặc hình thức) của CUSTOM bay GRIPS LLC và các cộng sự của chúng tôi mà không có sự chấp thuận bằng văn. Bạn không thể sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ khác "văn bản ẩn" sử dụng CUSTOM bay GRIPS LLCs tên hoặc nhãn hiệu mà không có sự đồng ý bằng văn nhận của CUSTOM bay GRIPS LLC. Bất kỳ việc sử dụng trái phép chấm dứt các quyền hoặc giấy phép được cấp bởi CUSTOM bay GRIPS LLC. Bạn được cấp một hạn chế, revocable, và ấy phải để tạo ra một siêu liên kết đến trang chủ của CUSTOM bay GRIPS LLC lâunhư các liên kết không vai CUSTOM bay GRIPS LLC, cộng sự của mình, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ trong một vấn đề sai, gây hiểu lầm, xúc phạm, hoặc nếu không gây khó chịu. Bạn không thể sử dụng bất kỳ biểu tượng tùy chỉnh bay GRIPS LLC hoặc sở hữu đồ họa hoặc nhãn hiệu khác là một phần của liên kết mà không có sự cho phép nhận.

Tài khoản thành viên

Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn đang chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn, và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm về tất cả hoạt động xảy ra mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi chỉ với sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. CUSTOM bay GRIPS LLC và các cộng sự của mình có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt các tài khoản, loại bỏ hoặc sửa nội dung, hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng của họ tùy theo quyết định.

Đánh giá, nhận xét, email và nội dung khác

Du khách có thể đăng bài đánh giá, bình luận, và các nội dung: và gửi lời đề nghị, ý tưởng, ý kiến, câu hỏi hoặc thông tin khác, do đó, miễn là nội dung không phải là bất hợp pháp, khiêu dâm, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm sự riêng tư, xâm phạm tài sản trí tuệ quyền, hoặc nếu không nguy hiểm đến bên thứ ba hoặc khó chịu và không bao gồm hoặc có chứa các vi rút phần mềm, vận động chính trị, thương mại chào mời, Chuỗi ký tự, thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "thư rác". Bạn có thể không sử dụng một địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức hoặc cách khác gây hiểu lầm cho lànguồn gốc của một thẻ hoặc nội dung khác. CUSTOM bay GRIPS LLC bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) để loại bỏ hoặc sửa nội dung như vậy, nhưng không thường xuyên xem xét đăng nội dung. Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu, và trừ khi chúng tôi cho thấy nếu không, bạn cấp CUSTOM bay GRIPS LLC và các cộng sự của mình nonexclusive, tiền bản quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể thu hồi, và hoàn toàn sublicensable quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thích ứng, xuất bản, Dịch, tạo ra tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung đó trên khắp thế giới trong bất cứ phương tiện truyền thông. Bạn cấp CUSTOM bay GRIPS LLC và các cộng sự và Adobe quyền sử dụng tên mà bạn gửi kết hợp với nội dung như vậy, nếu họ chọn. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc nếu không kiểm soát tất cả các quyền đối với các nội dung mà bạn đăng bài: nội dung là chính xác: sử dụng các nội dung mà bạn cung cấp không vi phạm chính sách này và sẽ không gây tổn thương cho bất kỳ người hoặc tổ chức : và rằng bạn sẽ bồi thường cho CUSTOM bay GRIPS LLC hoặc nhân viên của nó cho tất cả các khiếu nại phát sinh từ nội dung mà bạn cung cấp. CUSTOM bay GRIPS LLC có quyền nhưng không có nghĩa vụ Giám sát và chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ hoạt động hoặc nội dung. CUSTOM bay GRIPS LLC không chịu trách nhiệm và giả sử không có trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

Nguy cơ mất

Tất cả các mặt hàng mua từ CUSTOM bay GRIPS LLC được thực hiện theo một hợp đồng vận chuyển. Điều này về cơ bản có nghĩa là nguy cơ mất mát và tiêu đề cho các mặt hàngvượt qua cho bạn sau khi chúng tôi gửi đến các tàu sân bay. mặt hàng vận chuyển bằng UPS hoặc FedEx sẽ có vận chuyển bảo hiểm, nhưng trừ khi được chỉ định, các lô hàng USPS sẽ không được bảo hiểm.

Mô tả sản phẩm

Tuỳ chỉnh bay GRIPS LLC và các cộng sự của mình cố gắng để như là chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tuỳ chỉnh bay GRIPS LLC không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm hoặc các nội dung khác của trang web này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại, hoặc lỗi miễn phí. Nếu một sản phẩm được cung cấp bởi CUSTOM bay GRIPS LLC chính nó là không như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là để trở về nó trong điều kiện không sử dụng để hoàn trả đầy đủ của giá mua cộng với vận chuyển (bạn phải trả tiền vận chuyển trở lại).

tuyên bố miễn trừ của bảo đảm và giới hạn của TRÁCH NHIỆM TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TÙY CHỈNH BAY GRIPS LLC TRÊN MỘT "" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" CƠ SỞ. CUSTOM BAY GRIPS LLC LÀM CHO KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, NHẬN HOẶC NGỤ Ý, NHƯ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM BAO GỒM TRÊN TRANG WEB NÀY. BẠN RÕ RÀNG ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. TRONG PHẠM VI TOÀN CHO PHÉP CỦA LUẬT ÁP DỤNG, CUSTOM BAY GRIPS LLC TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TÙY CHỈNH BAY GRIPS LLC KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB NÀY, MÁY CHỦ, HOẶC E-MAIL GỬI TỪ TUỲ CHỈNH BAY GRIPS LLC LÀ MIỄN PHÍ CỦA VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN NGUY HẠI KHÁC. TÙY CHỈNH BAY GRIPS LLC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆMĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG NÀY TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRỪNG PHẠT, VÀ HẬU QUẢ THIỆT HẠI. MỘT SỐ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN BẢO HÀNH NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN VỀ THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH. NẾU NHỮNG LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TRÊN, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG.

Áp dụng pháp luật

Quý khách có thể đến thăm CUSTOM bay GRIPS LLC, bạn đồng ý rằng luật pháp của tiểu bang Virginia, Mỹ, bất kể các nguyên tắc của cuộc xung đột của pháp luật, sẽ chi phối các điều kiện sử dụng và bất kỳ tranh chấp nào của bất kỳ loại mà có thể phát sinh giữa bạn và tuỳ chỉnh bay GRIPS LLC hoặc associa của nó Tes.

Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp liên quan trong bất kỳ cách nào để truy cập của bạn để tuỳ chỉnh bay GRIPS LLC hoặc sản phẩm bạn mua thông qua CUSTOM bay GRIPS LLC sẽ được gửi đến các trọng tài bí mật ở Virginia, Hoa Kỳ, ngoại trừ rằng, đến mức bạn có trong bất kỳ cách nào vi phạm hoặc bị đe dọa vi phạm tùy chỉnh bay GRIPS LLCs trí tuệ, CUSTOM bay GRIPS LLC có thể tìm kiếm vaãn hoặc cứu trợ thích hợp trong bất kỳ tiểu bang hoặc các tòa án liên bang tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, và bạn đồng ý với thẩm quyền độc quyền và các địa điểm tại tòa án như vậy. Trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành sau đó của Hiệp hội trọng tài Mỹ. Giải thưởng của trọng tài sẽ ràng buộc và có thể được nhập như là một bản án tại bất kỳ tòa áncó thẩm quyền. Phạm vi cho phép của luật áp dụng, không có trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được tham gia một trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác tùy thuộc vào thỏa thuận này, dù là thông qua thủ tục tố tụng trọng tài lớp học hoặc bằng cách khác.

Trang web Severability, sửa đổi và chính sách

Xin vui lòng xem lại các chính sách, chẳng hạn như chúng tôi vận chuyển khác và trở về chính sách, được đăng trên trang web này. Các chính sách này cũng chi phối các chuyến thăm của bạn để tuỳ chỉnh bay GRIPS LLC. Chúng tôi có quyền để thay đổi trang web của chúng tôi, chính sách, và các điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu bất kỳ của những điều kiện này được coi là không hợp lệ, vô hiệu, hoặc cho bất kỳ lý do nào không thể thực thi, tình trạng đó sẽ được coi là severable và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và enforceability của bất kỳ điều kiện còn lại.

Câu hỏi:

Các câu hỏi liên quan đến điều kiện sử dụng của chúng tôi, Chính sách bảo mật, hoặc chính sách khác liên quan đến vật liệu có thể được dẫn đến đội ngũ nhân viên hỗ trợ bằng cách nhấp vào liên kết "Liên hệ" ở đầu mỗi trang. Hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: orders@customflygrips.com